रविवार, जुलाई 03, 2022

Administrative Staff to Timarni प्रशासनिक अमला

1234
नामपदफोन / मोबाइलई-मेलफ़ोटो
श्री आर.डी. शर्मामुख्‍य नगर पालिका अधिकारी9425043446 
श्री हरिओम दोगनेउपयंत्री9893795727 
श्री राजेशप्रसाद नागरेलिपिक9009409265 
श्री राजाराम सोनपुरेलेखापाल9669486925  श्री राजाराम सोनपुरे
श्री जयंत वर्माराजस्‍व उप निरीक्षक9039440234 
1234
© 2019 नगर परिषद् टिमरनी