रविवार, जुलाई 03, 2022

President/Councillors’ to Timarni अध्यक्ष / पार्षदगण

1234
नामपदफोन / मोबाइलई-मेलफ़ोटो
श्रीमति गायत्री विजय गोयलअध्‍यक्ष9977578000  श्रीमति गायत्री विजय गोयल
श्री नन्‍हेलाल कौशलउपाध्‍यक्ष9926372960  श्री नन्‍हेलाल कौशल
श्री संदीप कैथवासपार्षद9009426339  श्री संदीप कैथवास
श्रीमति संगीता भैसारेपार्षद9977997568  श्रीमति संगीता भैसारे
श्रीमति रेखा तिवारीपार्षद9926517700 
1234
© 2019 नगर परिषद् टिमरनी